Slovakia

logo

Asociacia poskytovatelov socialnych sluzieb SR

Cachticka 17
831 06 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 902 144 492
www.apssvsr.skAnna Ghannamova
Chair

E-mail

Kristina Kovacs
Secretary

E-mail

logo

Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Nad stadionom 1863/18
034 01 Ruzomberok
Slovakia
Tel.: 0908 077 940
www.socialnesluzbyslovensko.skAdriana Adamicova
Predsednicka

Nad stadionom 1863/18
034 01 Ruzomberok
Slovakia
Tel. : 0908 077 940
E-mail